Erfbelasting woning op grond van WOZ-waarde

by Super User
Hits: 57

De Hoge Raad heeft gesproken. De waarde van een geërfde woning, wordt voor de erfbelasting afgemeten aan de WOZ-waarde. In deze casus had een dochter de woning van haar moeder geërfd en uiteindelijk verkocht voor € 348.000. De WOZ-waarde gemeten bijna twee jaar voor verkoop bedroeg € 395.000,--. De dochter moet belasting betalen over € 395.000,-- en niet over de daadwerkelijke verkoopwaarde. Een verschil van € 47.000,--! http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:339