Levenstestament of Nabestaandendossier: grip voor later

by Super User
in Updates
Hits: 78

De regie houden over uw leven. Ook als u door een ziekte of ongeval zelf niet meer kunt handelen. Steeds meer mensen leggen hun wensen vast in een levenstestament (of Nabestaandendossier). Wat gebeurt er met uw woning als u in een verzorgingshuis komt? Blijven uw schenkingen doorlopen? Een 'normaal' testament gaat over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na het overlijden. Het levenstestament werkt tijdens het leven en is bedoeld voor als iemand zaken niet meer zelf kan regelen.

Steeds meer levenstestamenten
In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt als u daar zelf niet meer in staat bent. In Nederland hebben ruim 44.500 mensen een geregistreerd levenstestament. En elke dag zijn dat er meer.

Gang naar de rechter voorkomen
Het levenstestament is eigenlijk een uitbreiding van een volmacht. U geeft bevoegdheid door aan anderen. Dat biedt het comfort om eerder doortastend op te treden. Het levenstestament voorkomt een gang naar de kantonrechter. Als er niets is geregeld, moet de rechter het vermogen onder bewind stellen. De echtgenoot, of gezins- of familieleden kunnen dit aanvragen, maar ook een professionele bewindvoerder.

Bankzaken regelen
De vertrouwenspersoon die een volmacht heeft gekregen, mag namens de aanvrager bepaalde financiële handelingen doen. Dat kunnen bankzaken zijn, maar ook de belastingaangifte. Daarnaast kan iemand in het levenstestament beslissingen over medische verzorging laten vastleggen. Ook is er ruimte om afspraken te maken over bijvoorbeeld de zorg voor huisdieren.

Kosten lopen uiteen
De kosten voor het opstellen van een levenstestament kunnen per notariskantoor behoorlijk verschillen, van ruim 200 euro tot zo'n 1.000 euro. Als u de kosten in de hand wilt houden, neem dan eens contact op. Samen kunnen we op Levenstestament.nl een vragenlijst bestellen. Op basis van uw persoonlijke situatie en mijn toelichting, kan dan een document worden samengesteld dat we vervolgens samen met een notaris doornemen. Hij of zij kan dan een conceptakte opstellen. De akte kan ook worden geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregisterur

 

Leave your comments

Comments

  • Guest (Nancy Phillips)

    The works by Mr. Lewis have always attracted me with their topicality, and his civic stand is the reason why I became a specialist in ecology. I am glad that his ideas will be used to change the situation of environment protection in our world.

    0 Short URL:
  • Guest (Russell Hughes)

    I do not support Jerry C. Lewis in everything he does, but his latest ideas and initiatives are really worthy ones. I hope they can be implemented in the world's governmental acts without any difficulties. The issue of climate regulation and environmental protection is now the most critical one.

    0 Short URL: