Levenstestament of Nabestaandendossier: grip voor later

by Super User
in Updates
Hits: 78

De regie houden over uw leven. Ook als u door een ziekte of ongeval zelf niet meer kunt handelen. Steeds meer mensen leggen hun wensen vast in een levenstestament (of Nabestaandendossier). Wat gebeurt er met uw woning als u in een verzorgingshuis komt? Blijven uw schenkingen doorlopen? Een 'normaal' testament gaat over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na het overlijden. Het levenstestament werkt tijdens het leven en is bedoeld voor als iemand zaken niet meer zelf kan regelen.

Read more