Ouderdom & Veiligheid

by Super User
in Public
Hits: 43

U kunt uw woning op verschillende beschermen tegen inbraak. De bekendste manier is met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dat keurmerk is geld waard. Verzekeraars geven koring  tot wel 25% op hun premie.

Read more

Geld besparen door vermogensoverdracht

by Super User
in Blog
Hits: 84

Wij maken erfrechtplanning eenvoudig en persoonlijk, zodat het voor iedereen toegankelijk wordt. Dat is waar wij voor staan. Nabestaandenwerk werkt met verschillende partners samen via verschillende distributiekanalen. 

Read more

Samen, alleen en weer samen

by Super User
Hits: 373

Blijft uw partner na uw overlijden voor altijd alleen, of zal er op termijn worden uitgekeken naar een nieuwe relatie? Mijn ervaring is veel nabestaanden na verloop van tijd het alleen zijn zat zijn. Dat kan uiteindelijk resulteren in samenwonen. Een fusie tussen twee alleenstaande nabestaanden. Een serieuze fusie van nabestaanden begint met een samenlevingscontract. Daarvoor moet u naar een notaris. Om bijvoorbeeld te laten omschrijven wat er met de gezamenlijk spullen gebeurt als een van tweeën komt te overlijden. Een handige vragenlijst kunt u hier vinden. Wanneer u beiden kinderen heeft, komt u ook voor de vraag te staan wie de zaken afwikkelt voor of na uw overlijden.

Bent u van mening dat uw kind dit aankan? Of juist niet? Verwacht u onenigheid tussen de families? Wonen ze ver weg en hebben ze het druk? Ik treed in deze situaties op als gevolmachtigde en/of Executeur Testamentair. Dit wordt vastgelegd bij de notaris. Uw kinderen kunnen uw overlijden verwerken en ik ondersteun ze bij de afwikkeling. Ter voorbereiding wordt er een NabestaandenDossier aangemaakt waarin u al uw wensen beschrijft. Ook uw uitvaartwensen, behandelwensen en inboedelwensen staan hierin vermeld. 

Is de rente voor een geërfde hypotheek aftrekbaar?

by Super User
in News
Hits: 66

Na het overlijden van uw ouders erft u vaak niet alleen een huis, maar ook de hypotheek. Een voorkomende vraag is; mag de hypotheekrente uit een erfenis worden afgetrokken van de belasting? Helaas, dat is niet zo. In juridische termen is de woning en de hypotheek-lening weliswaar onder 'algemene titel' verkregen (dat wil zoveel zeggen dat u in de voetsporen van de overledene treedt), maar u heeft de lening niet afgesloten. 

Read more

Levenstestament of Nabestaandendossier: grip voor later

by Super User
in Updates
Hits: 78

De regie houden over uw leven. Ook als u door een ziekte of ongeval zelf niet meer kunt handelen. Steeds meer mensen leggen hun wensen vast in een levenstestament (of Nabestaandendossier). Wat gebeurt er met uw woning als u in een verzorgingshuis komt? Blijven uw schenkingen doorlopen? Een 'normaal' testament gaat over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na het overlijden. Het levenstestament werkt tijdens het leven en is bedoeld voor als iemand zaken niet meer zelf kan regelen.

Read more